Enteflonar – enteflonat

Enteflonar: aplicación de teflón

Enteflonar o enteflonat: forma col·loquial del verb teflonar. Utilitzada principalment per definir l'acció d'aplicar tefló en peces metàliques. L'enteflonat de peces metàliques, no és  l'única aplicació del tefló ja que pot aplicar-se en multitut de superfícies. Coatresa, com a empresa líder d'aplicacions de tefló i altres recobriments antiadherents i anticorrosius, pot trobar la millor i més adequada solució de recobriment per a qualsevol necessitat, material i superfície.

Enteflonado de un molde para productos de alimentación
Enteflonar placa de termosellado con teflón
Cabina de aplicación de teflón
Eje estrella dosificadora teflonado
Enteflonado verde
Rodet antiadherent
Sellador termic circular
Teflonat de bombos
Teflonat de cilindres textils
Teflonat de fulles
Teflonat de selladors termics
Teflonat verd diposit Hot Melt
ENTEFLONAT ALIMENTARI DE SIMFÍ