Gel coat

Gel coat

Un gel coat és un material utilitzat per a doanr un acabat d'alta qualitat a la superfície d'un compost refoçat amb fibres. Els més comuns se basen en resines epoxi o de polièster insaturat.

Els recobriments de gel són resines modificades aplicades en estat líquid que polimeritzen per a formar polímers reticulats sobre reforços de fibra de vidre o de carbono. Aquests recobriments ofereixen tant una superfície brillant com una característica d'alta durabilitat, proporcionant resistència als raig UV, a la degradació i a la hidròlisis.

Gel coat