Lubricant sec

Lubricant sec

Durant anys s’han emprat olis i greixos per ajudar a reduïr sorolls de grinyol i gripats en molles, cadenes o engranatges. Aquesta solució no és ni la més actual, neta o duradora a mig-llarg termini. Per ajudar a un bon funcionament de peces amb fregament sense que els residus i pols de l’ambient s’adhereixin al greix, es pot realitzar una aportació de lubricant sec a una peça tant de metall, com de plàstic o goma. Aquesta capa de poques micres de recobriment amb base Bisolfur de Molibdè o Grafit és una capa que com indica el seu nom, permet fer servir les peces a llarg termini sense l’aportació de greixos, olis ni manteniment, presentat exel·lents prestacions fins i tot després d’un ús continuat.

Sinfin metálico recubierto
Hot plate
Engranaje con lubricante seco
Pieza metálica con PTFE
Cadena amb tractament antidust
MOLL RECOBERT AMB LUBRICANT SEC
LUBRICANT SEC