Medi ambient i recobriments respectuosos

medi ambient

COATRESA està focalitzant part dels seus projectes del Departament d’I+D a la substitució de productes en base dissolvent. D’aquesta manera, seguim en la línia de millora continua i innovació. A més, contribuïm a la protecció del medi ambient així com a la millora de la salut dels treballadors.

Som conscients de l'actual situació crítica derivada de les altes emissions de CO2 alliberades a l'atmosfera. Aquestes són procedents de l'ús de combustibles fòssils i de la indústria i per això volem contribuir a millorar el medi ambient. Un dels nostres principals reptes és passar al 100% de productes base H2O, lliures de n-metilpirrolidona (NMP free). D’aquesta forma treballarem amb substàncies no carcinogèniques, no mutagèniques ni tòxiques per a la reproducció (CMR free).

Beneficis pel medi ambient i laborals

Amb aquestes mesures, els nostres treballadors es desnvoluparan en un un ambient més saludable, de manera que el beneficis mediambientals s’uniran als avantatges laborals. Això serà gràcies a comptar amb menys COVs (compostos orgànics volàtils), amb la consegüent millora en els potencials riscos laborals.

Esperem tenir una implementació total de la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient i que contribueixi a millorar la salut en l'entorn de treball a finals del 2019, ja que tot aquest procés comporta l'homologació a través del Departament d'I+D de tots els sistemes de recobriments aplicats a COATRESA per a tot tipus d'indústria.