Novetats
Protección del medio ambiente

En la línia de la millora contínua i la contribució sobre la protecció del medi ambient i la preocupació per la salut laboral dels seus treballadors, COATRESA està focalitzant part dels projectes del seu departament de I+D a la substitució de productes base dissolvent.

Som conscients de l'actual situació crítica derivada de les altes emissions de CO2 alliberades a l'atmosfera procedents de l'ús de combustibles fòssils, per això volem contribuir a millorar el medi ambient. Un dels nostres principals reptes és passar al 100% de productes base H2O, lliures de n-metilpirrolidona (NMP free) i treballar amb substàncies no carcinogèniques, no mutagèniques ni tòxiques per a la reproducció (CMR free).

Beneficis mediambientals i laborals

Els beneficis mediambientals s'uniran als avantatges laborals, ja que permetran que els nostres treballadors es desenvolupin en un ambient més saludable en comptar amb menys COVs (compostos orgànics volàtils), amb la consegüent millora en els potencials riscos laborals.

Esperem tenir una implementació total de la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient i que contribueixi a millorar la salut en l'entorn de treball a finals del 2019, ja que tot aquest procés comporta l'homologació a través del Departament d'I+D de tots els sistemes de recobriments aplicats a COATRESA per a tot tipus d'indústria.