Reteflonat

reteflonado-de-sartenes

Procés de retirar un recobriment obsolet per tal d’aplicar-ne un de nou ja sigui Teflon® o un altre tipus de recobriment antiadherent o anti-corrosiu. Per al procés de recuperació i reteflonat d’una peça (plaques de segellat tèrmic, corrons industrials, motllos i safates per a alimentació, etc) es neteja per piròlisi i es prepara el metall per a tornar a aplicar una o varies capes de recobriment. Aquest tipus de procés és de gran utilitat a sectors d’alt rendiment com el sector alimentació, tèxtil, automoció o químic.

reteflonat-de-olles-i-paelles
reteflonat-de-superficies
reteflonat-de-cassoles
Cubeta tinter teflonada
Reteflonat de placa de sellat
Teflonat de paelles
RETEFLONAT DE PLAQUES TERMOSELLAT
RETEFLONAT XYLAN
RETEFLONAT SEGELLADORES
RETEFLONAT PECES
RETEFLONAT PECES METÀL·LIQUES
RETEFLONAT INJECTORS DE PLÀSTIC
reteflonat especejament
RETEFLONAT DIPÒSIT HOT MELT