Diccionari

Reteflonat

reteflonado-de-sartenes

Procés de retirar un recobriment obsolet per tal d’aplicar-ne un de nou ja sigui Teflon® o un altre tipus de recobriment antiadherent o anti-corrosiu. Per al procés de recuperació i reteflonat d’una peça (plaques de segellat tèrmic, corrons industrials, motllos i safates per a alimentació, etc) es neteja per piròlisi i es prepara el metall per a tornar a aplicar una o varies capes de recobriment. Aquest tipus de procés és de gran utilitat a sectors d’alt rendiment com el sector alimentació, tèxtil, automoció o químic.

reteflonat-de-olles-i-paelles
reteflonat-de-superficies
reteflonat-de-cassoles
Cubeta tinter teflonada
Reteflonat de placa de sellat
Teflonat de paelles