Xorrejat amb corindó

chorreado-con-corindon

La principal funció del xorrejat amb corindó, també conegut com a sorrejat, és netejar la superfície de restes de pintura, oxidació o per afinar superfícies esgarrapades o marcades. Es tracta d’un tractament mecànic que fa empra corindó projectat a pressió com abrasiu. Tenint en compte la duresa del corindó i la gran varietat de mides de gra que podem emprar, es poden assolir des de superfícies polides fins a rugositats elevades. COATRESA Grup proporciona un xorrejat a peces abans de l’aplicació d’un recobriment tècnic, el més usual per als tractaments de tefló a peces de metall és un rugositat de Rz 1 a Rz 8 micres.

xorrejat-de-peces-industrials-amb-corindo
xorrejat-de-motlles-amb-corindo
xorrejat-de-motlles-automocio
xorrejat-de-peces
neteja-xorrejat-sorra
microxorrejat-peces-metall
Neteja amb sorra
Neteja amb sorra a pressió