Silicona líquida

Silicona líquida para moldes de bollería

La silicona és un polímer inorgànic format per àtoms de sicili i oxigen. En ser inert i estable, està altament estès el seu ús com a recobriment antiadherent de safates i motlles metàl·lics del sector alimentari, especialment en fleca.

Es presenta en forma líquida i s'aplica per projecció sobre les peces a recobrir. Finalment polimeritza, adoptant el seu aspecte habitual per mitjà d'un tractament tèrmic. Les silicones més comunes usades en el sector alimentari són de color vermell i negre, encara que també hi ha la versió grisa.