Simatex 2012

La fira Simatex reuneix cada dos anys els fabricants mundials de tecnologia per a maquinària tèxtil. Simatex 2012 cobreix tots els tipus de màquines tèxtils, equips i serveis: tintura, acabat, filat, teixit de punt i pla, estamperia, productes químics i més.

El nostre proveïdor Kluber, especialitzat en lubricants per a tots els sectors industrials, participarà amb la seva gamma de productes fluorats per a qualsevol punt de fricció en la indústria tèxtil.

A Coatresa apliquem recobriments tècnics per a la indústria tèxtil. El baix coeficient de fricció dels nostres recobriments facilita el lliscament, contribueix a una major eficiència energètica i redueix el temps de manteniment.

A Coatresa, des de fa més de 25 anys d’activitat en el sector de l’aplicació de recobriments tècnics per a la indústria tèxtil, oferim solucions òptimes a base de fluoropolímers que, entre altres coses, ajuden a evitar enganxades al teixit, evitar les acumulacions de residus als extrems dels bombos assecadors, optimitzar el transport i la dosificació de la matèria primera i reduir els temps de cicle.