Testrong® Pyros

testrong pyros

El recobriment Testrong® Pyros és exclusiu de Coatresa Group.

Testrong® Pyros és un sistema multicapa basat en polímers fluorats que genera un film amb baixa porositat. A causa de la seva singular naturalesa química ens proporciona excel·lents propietats en antiadherència, resistència tèrmica i resistència a la corrosió, específiques per al sector de la panificació industrial.

PROPIETATS ANTIADHERENTS: La baixa energia superficial d'aquest sistema evita l'adherència de gran nombre de substàncies sobre el recobriment.

RESISTÈNCIA TÈRMICA: Aquest sistema pot ser usat en aplicacions que requereixin resistència a temperatures molt altes. Poden sotmetre's a becs de 290ºC i treballar de manera continuada a 275ºC, gràcies a la força d'unió entre els àtoms que componen el polímer

RESISTÈNCIA A L'ABRASIÓ: Aquest sistema presenta una bona resistència a l'abrasió. En proves de laboratori amb assaig intern, supera satisfactòriament els assaigs d'estrès.

IMPERMEABILITAT: Gràcies a la configuració del sistema multicapa, així com les propietats de cadascuna de les capes individualment, s'obtenen molt bons resultats d'impermeabilitat al vapor d'aigua en assaig intern. Després de 100 hores de contacte directe amb aigua a la temperatura d'ebullició no s'observen defectes a la zona analitzada, no apareixen blisters (bombolles) ni oxidació ni decoloració de la zona assajada.

RESISTÈNCIA QUÍMICA: Testrong® Pyros presenta uns resultats excel·lents amb dissolvents i altres productes químics.

Testrong pyros zoom
Testrong pyros
Testrong Pyros detall
Testrong Pyros detall 2