Nou sistema de marcatge per safates i motlles

sistema de marcatge

Nou sistema de marcatge per safates i motlles

Gràcies a una estreta col·laboració amb els nostres clients, des de COATRESA s’han observat les necessitats productives de cada projecte on hem aplicat els nostres recobriments tècnics antiadherents en base PTFE. En els darrers anys ens hem esforçat per tal d’innovar amb una tecnologia fàcilment detectable per poder aportar una solució al requeriment de seguiment i traçabilitat dels elements recoberts.

En el cas del sector alimentació, les safates i motlles per panificació, brioxeria, pastisseria, etc, requerien un seguiment exhaustiu per tal d’assegurar un funcionament òptim dels nostres recobriments i la renovació en el moment adient de cada element recobert. Aquest seguiment es feia molt complicat sense una eina automatitzada, i gràcies al nostre departament d’I+D, hem desenvolupat un sistema de marcatge gràcies al que podem assolir un seguiment i traçabilitat de cada peça ja sigui mitjançant un codi QR (Data Matrix), com una marcació sobre el mateix recobriment antiadherent a cada element.

Data Matrix, una solució poka-yoke

Fins ara, el seguiment dels elements recoberts era una tasca a dur a terme pels clients finals, per tant, de de COATRESA Grup com a experts aplicadors de recobriments en base PTFE, no podíem proporcionar assessorament tècnic sense tenir accés a les peces recobertes. Gràcies a aquesta eina, el client podrà registrar en cada cas un seguiment automatitzat, que es programarà conjuntament amb les necessitats dels nostres clients per tal d’ajustar els cicles i requeriments productius en cada cas.
El seguiment i flexibilitat de programació que permet aquest nou sistema de traçabilitat automatitzada, ajudarà a optimitzar la planificació de les plantes panificadores en l’ús i manteniment dels seus motlles i safates recobertes.

sistema de marcaje personalizado
data matrix industrial

A COATRESA Grup evolucionem amb els temps, i enfoquem les energies en facilitar la traçabilitat i millorar la qualitat de producció dels nostres clients.