Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa - Coatresa

El terme Responsabilitat Social Corporativa (RSC), ha irromput amb força durant els últims anys dins del món empresarial. Des de Coatresa ho veiem com la manera d’actuar seguint els nostres principis ètics. Cuidem dels treballadors, ja que són l’actiu amb més valor de l’empresa, de la mateixa manera que cuidem del planeta, minimitzant l’impacte al medi ambient.

Des de Coatresa pensem sempre en els possibles impactes de les nostres accions a la societat, sent conscients que tota acció té les seves conseqüències. D’aquesta manera, busquem trobar l’equilibri en l’impacte que podem causar tant en clients i treballadors, com a la societat i medi ambient.

Persones i Empresa

Pel que fa a la branca de RSC de persones, a Coatresa cuidem dels treballadors per crear un bon clima laboral amb les millors condicions. Sabem que gràcies als treballadors, podem oferir sempre la millor qualitat en recobriments tècnics antiadherents.

Per tal de fer un pas més enllà i contribuir també en la millora de la societat, participem en programes de formació, com l’FP Dual. Actualment, al nostre laboratori i àrea d’R+D, hi ha dos estudiants que estan cursant el cicle superior “Laboratori d’anàlisi i Control de qualitat”.

Ja fa anys que participem en aquest programa, ja que creiem que és una gran iniciativa per a formar a joves talents. Des de l’empresa busquem que aprenguin i absorbeixin tots el coneixements possibles per així contribuir en el seu creixement, tant personal com professional. En alguns dels casos, aquests estudiants han acabat formant part de la nostra plantilla, aportant grans coneixements i proactivitat.

FP Dual - Coatresa

El perquè de la Responsabilitat Social Corporativa

A Coatresa creiem que totes les accions dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa generen un gran retorn per a l’empresa. Els alumnes de FP Dual acaben sent grans coneixedors i experts en recobriments tècnics antiadherents, fent augmentar el nostre know-how. D’aquesta manera encoratgem i acompanyem a aquests estudiants en el seu creixement, contribuint el màxim que podem en la seva formació.