Sorrejat amb corindó

arenado-con-corindon

La principal funció del sorrejat amb corindó, és la de netejar una superfície de brutícia, restes de pintura, oxidació o afinar superfícies esgarrapades o marcades. És un tractament mecànic basat en la projecció de corindó a pressió com abrasiu. Gràcies a la duresa del corindó i la gran varietat de mides de gra disponibles per al seu ús, es poden aconseguir des de superfícies polides fins rugositats elevades. El més habitual per als tractaments de tefló a peces metàl·liques és tenir una rugositat Rz d'1 a 3 micres, podent assolir les 8 micres en cas de necessitat.

SAFATA SORREJADA AMB CORINDÓ
SORREJAT AMB CORINDÓ MANUAL
xorrejat-amb-corindo
SORREJAR METALLS
METALLS SORREJATS