Diccionari
arenado-con-corindon

La principal funció del sorrejat amb corindó, és la de netejar una superfície de restes de pintura, oxidació o afinar superfícies esgarrapades o marcades. És un tractament mecànic basat en la projecció de corindó a pressió com abrasiu. Gràcies a la duresa del corindó i la gran varietat de mides de gra disponibles per al seu ús, es poden aconseguir des de superfícies polides fins rugositats elevades. El més habitual per als tractaments de tefló de peces metàl·liques és tenir una rugositat Rz d'1 a 8 micres.

SAFATA SORREJADA AMB CORINDÓ
SORREJAT AMB CORINDÓ MANUAL
xorrejat-amb-corindo