Abrasió

Posted Posted in Diccionari

L’abrasió és el procés de desgast per fricció que es produeix a una sueprfície. Els recobriments tècnics aplicats a COATRESA Grup es beneficien d’una preparació de superfície on una lleugera abrasió produeixi una rugositat determinada. D’aquesta manera aplicarem correctament un recobriment que ajudarà a minimitzar el desgast millorant la durabilitat de la peça.

Poliamida PA

Posted Posted in Diccionari

Les poliamides són un tipo de polímers que es poden trobar a la natura o ser creats artificialment com el Nylon®. S’usen principalment en la indústria tèxtil. Algunes de les peces metàl·liques usades en la seva fabricació són usualment tractades amb productes antiadherents per facilitar l’exercici d’aquests processos de fabricació.

Pintura de teflón antiadherente para molde de alimentación

Pintura de tefló antiadherent

Posted Posted in Diccionari

La pintura de tefló antiadherent és un recobriment que s’aplica sobre superfícies destinades a l’ús culinari com paelles o olles. La pintura en tefló antiadherent està composta per politetrafluoroetilè amb propietats antiadherents i repel·lents de l’oli i l’aigua, amb la que es minimitza l’ús d’agents engreixants per a una alimentació més saludable.

Recobriment

Posted Posted in Diccionari

Procés que consisteix a aplicar un producte químic o una formulació composta sobre un substrat amb l’objectiu d’obtenir determinades qualitats en el material de propietats específiques i funcionals.