Article de La Vanguardia: la COVID-19 i l’adaptació al canvi

La Vanguardia

Aquest dilluns 13 d'Abril hem sortit en un article de La Vanguardia sobre com hem afrontat la crisi de la COVID-19. I és que totes les empreses han hagut d'aplicar mesures per poder mitigar les conseqüències del Coronavirus. Tal i com explica l'article, s'han aplicat diferents mesures segons les característiques de cada empresa, amb l'objectiu comú de superar la pandèmia amb la millor salut possible, tant a nivell personal, primer, com a nivell empresarial.

Adaptació al canvi

Segons la tipologia d'empresa, les mesures canvien. Algunes es veuen obligades a cessar la seva activitat mentre que algunes poden seguir però amb canvis. Moltes d'elles han seguit d'una manera o una altra oferint els serveis, com el cas d'alguns gimnasos, que tenen les instal·lacions tancades però ofereixen, a través de les seves pàgines webs, el visionat de vídeos perquè la gent pugui fer entrenaments des de casa.

Hi ha altres empreses que, a causa de formar part del sector de l'alimentació, han de seguir amb el funcionament per oferir els seus productes i serveis. Aquestes empreses s'han adaptat al canvi garantint un entorn segur per al treballador i així garantir la producció.

Mesures en les instal·lacions de Coatresa

A Coatresa oferim serveis al sector de l'alimentació, hem de seguir amb l'aplicació de recobriments antiadherents per a motlles de panificació, de la mateixa manera que no podem paralitzar la producció d'aquests motlles. Per garantir la seguretat dels treballadors hem adoptat mesures de protecció addicionals, hem flexibilitzat els torns i l'aforament als vestidors s'ha limitat, augmentat la distància de seguretat. En el nostre cas l'adaptació al canvi ha estat ser encara més pulcres en les mesures sanitàries.

Noves formes de treball pel futur

La pandèmia del Coronavirus ha provocat molts canvis i adaptacions, i molts d'ells no són temporals. Com s'explica a Hoja de ruta de actuación empresarial en caso de crisis y pandemias, elaborat per la Salle Innova Institute, amb aquesta crisi la nostra forma de treballar canviarà:

  • la cadena de producció serà més local
  • les mesures de prevenció de contagis augmentaran en l'entorn de treball
  • les estratègies comercials seran més digitals
  • el teletreball creixerà