Nova càmera de boira salina

A Coatresa estem en contínua millora per poder oferir els millors resultats als serveis de recobriments tècnics. És per això que hem adquirit una nova càmera de boira salina per poder fer assajos de la corrosió en situacions humides.

La corrosió és una reacció química natural on l’oxigen es combina amb el ferro, creant òxid fèrric. Aquest procés s’accelera quan es produeix en ambients humits i amb la presència de sal, produint efectes electro-químics, fent que les reaccions siguin més virulentes. Per evitar aquest procés s’utilitzen recobriments anticorrosius d’altes prestacions, aturant el contacte del metall amb l’oxigen.

Assajos de la corrosió

Des del nostre laboratori volem evolucionar aquests recobriments, creant l’anticorrosiu idoni per cada metall i per cada ambient. Aquesta càmera de boira salina, fabricada per NEURTEK, simula aquests ambients humits i amb presència de sal permetent-nos mesurar la resistència a la corrosió. Aquests assajos poden durar més de 240 hores gràcies a la incorporació d’una bomba peristàltica amb un regulador de velocitat, subministrant així un flux constant de salmorra. L’atomitzador, construït amb polimetil-metacrilat (PMMA - material altament resistent i transparent), té un filtre de salmorra per evitar el bloqueig de la boqueta provocat per la cristal·lització de la sal.

ensayos corrosion

Al tenir una coberta transparent, podem observar l’evolució dels recobriments amb aquesta boira, que es manté dintre la càmera gràcies al segellat hidrostàtic.

Resultats en base a normes internacionals

La càmera compleix amb els estàndards d’assajos de boira salina ASTM B117 i ISO 9227. Aquestes normes internacionals garanteixen que aquests assajos s’han realitzat amb les pautes acordades, permetent avaluar de forma homogènia els resultats.

Els resultats dels assajos són analitzats i inventariats, obtenint així una gran base de dades dels comportaments dels diferents recobriments envers la corrosió, sabent com millorar-los i quins aplicar depenent del medi i la superfície.