Abrasió
Procés de desgast per fricció produït a la superfície.
Read more.
Additiu
Substància que s'agrega al recobriment per millorar algunes de les qualitats que posseeix.
Read more.
Adherència / adhesió
Força que manté unides molècules del recobriment amb la superfície del motllo o safata sigui de la naturalesa que sigui:
Read more.
antiadherente para una bandeja de bollería industrial
Antiadherent – antiadherència
Antiadherent: propietat que evita que s'adhereixin o enganxin productes o materials a la superfície.
Read more.
Anticorrosió
Que protegeix una superfície d'un procés de degradació fruit de l'oxidació del metall.
Read more.
Corrosió
Procés d'oxidació del metall en què l'oxigen es combina amb el metall creant òxid. Els recobriments fluoropolimèrics són una resistent
Read more.
Curat
Procés d'assecament, sinteritzat, que permet fusionar les capes d'un recobriment i fixar-les a la superfície.
Read more.
Desgast
Deteriorament causat per la fricció.
Read more.
Dielèctric
Material que no condueix l'electricitat, per la qual cosa pot ser utilitzat com a aïllant elèctric.
Read more.
Duresa
Resistència d'un recobriment a ser ratllat o marcat.
Read more.