Dielèctric
Material que no condueix l'electricitat, per la qual cosa pot ser utilitzat com a aïllant elèctric.
Read more.
PFA Perfluoroalcoxi
Fluoropolímer caracteritzat per oferir un revestiment amb excel·lent resistència a la temperatura i amb una major duresa. Material termoplàstic.
Read more.
Corrosió
Procés d'oxidació del metall en què l'oxigen es combina amb el metall creant òxid. Els recobriments fluoropolimèrics són una resistent
Read more.
Resistència tèrmica
Capacitat de suportar un flux de calor.
Read more.
Polímer
Compost químic, natural o sintètic, format per polimerització i que consisteix essencialment en unitats estructurals repetides.
Read more.
Curat
Procés d'assecament, sinteritzat, que permet fusionar les capes d'un recobriment i fixar-les a la superfície.
Read more.
Adherència / adhesió
Força que manté unides molècules del recobriment amb la superfície del motllo o safata sigui de la naturalesa que sigui:
Read more.
Micròmetre
Instrument de gran precisió destinat a mesurar les dimensions d'un objecte amb molta precisió, de l'ordre de centèsimes de mil•límetres
Read more.
PTFE (Politetrafluoroetilè)
Fluoropolímer amb el coeficient de fricció més baix i major resistència a la temperatura. Estratificació laminar.
Read more.
Anticorrosió
Que protegeix una superfície d'un procés de degradació fruit de l'oxidació del metall.
Read more.